به نام خدا

با سلام و احترام حضورشما سرور گرامی، پرسشنامه ی حاضر جهت انجام پایان نامه اینجانب تنظیم و خدمت شما ارائه گردیده است. ضمن تشکر از جنابعالی که بنده را در انجام تحقیق یاری می نمایید خواهشمندم، به منظور دست یابی به نتایج قابل اعتماد به موارد زیر توجه نمایید:
با تشکر فراوان
لیلا رضایی

متن وارد شده اشتباه می باشد. لطفا دوباره تلاش کنید.


لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:

سوال1

جنسیت:   مرد   زن

سوال2

سن:   کمتر از 15   15 تا 20   20 تا 30   30 تا 40   40 تا 50   50 به بالا

سوال3

تحصیلات:   زیر دیپلم   لیسانس   فوق لیسانس   دکتری به بالا

سوال4

کپچا های زیررا به ترتیب سختی مرتب کنید. 5 سخت ترین کپچا و 1 ساده ترین کپچا (اعداد نباید تکراری باشند)

سوال5

کپچا های زیررا به ترتیب سختی مرتب کنید. 5 سخت ترین کپچا و 1 ساده ترین کپچا (اعداد نباید تکراری باشند)

سوال6

کپچا های زیررا به ترتیب سختی مرتب کنید. 5 سخت ترین کپچا و 1 ساده ترین کپچا (اعداد نباید تکراری باشند)

سوال7

در نمونه های زیر وجود رنگ در پس زمینه ی کپچا چه تغییری در خواندن آن ایجاد کرده بود؟
بدون پس زمینه با پس زمینه سوال
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت

سوال8

در نمونه های زیر بزرگ شدن نوشته ها در کپچا چه تغییری در خواندن آن ایجاد کرده بود؟
بدون بزرگنمایی با بزرگنمایی سوال
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشت
سخت تر شده بود آسان تر شده بود تفاوتی نداشتبا تشکر از همکاری شما سرور گرامی.